Ana Sayfa

Erasmus + KA201 PEARL “Duygusal, Empatik  ve Proksimal Öğrenme-Eğitim Ortamı” (Emotional Empathic Proximal Learning-Educational Environment) projesi,  yenilikçi, yinelenebilen ve uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir eğitim modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. PEARL Eğitim Modeli, 1-6 yaş aralığındaki çocuklar için grup etkinliğine dayanan empatik, duygusal ve proksimal bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Tümüyle deneysel bir nitelikte olan proje, somut ve sağlam nöro-psiko-pedagojik teorik temellere dayanan, akademik çalışmaları (Piaget, Vygotsky, Montessori, üstbilişsel pedagoji, proksimal öğrenme, eş-yapısal, çevresel ve ilişkisel yapılandırmacılık eş yapılandırmacılık) akran eğitimi, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık ve (özellikle de 3-6 yaş grubu için) bilgi ve robotik teknolojilerinden oluşan modern eğitsel stratejileri bütünleştiren yeni bir kapsayıcı eğitim modeli geliştirmeyi ve doğrulamayı amaçlamaktadır. Robotik, küçük grup etkinliklerinde kullanımı sayesinde kodlama ve programlamanın ilk temellerini öğrenmek ve özellikle ilişkisel ve duygusal becerilerin geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılır. 1-3 yaş arası yaş grubu için, bu çocuklara özel daha basit robotlar kullanma olasılığı değerlendirilecektir. Bununla birlikte, bu yaş grubu için, empatik ve duygusal proksimal eğitim ortamının oluşturulması, esas itibarı ile doğa ve çevreye saygı ile ilgili, örneğin dünyadaki ekosisteme aidiyet duyusunun içselleştirilmesini geliştirmeye yönelik etkinlikler aracılığı ile sağlanacaktır. PEARL modeli, robotik teknolojilere eğitim ve öğrenme araçları olarak doğru bir yaklaşımı tercih edern proksimal bir öğrenme alanı yaratmak için grubu, akran ilişkilerini ve empatik duyguların gelişimini eyleminin merkezine yerleştirir. Çocuk akranları ile ilişkilerinde, farklı roller üstlenebilir, küçük grupta işbirliği yapmayı ve diğerinin bakış açısını (Piaget 1932) almayı öğrenmek sureti ile işbirliği ve paylaşım becerilerini geliştirir. Grup ilişkisi sadece empatik duygusal gelişime değil, aynı zamanda bilişsel gelişime da yol açar: sorunların çözümüne ortak bir şekilde ulaşılır ve bu düşüncenin içeriği olarak içselleştirilir (“kültürel gelişimin genetik yasası” Vygotskij 1934). Projede yetenekleri, potansiyelleri, kişisel güçlükleri veya engellilik durumlarına bakılmaksızın tüm çocukların dahil edilmesine özellikle önem verilecektir.     AMAÇLAR PEARL projesi, 1-6 yaş aralığında duygusal ve empatik proksimal öğrenme eğitim ortamının geliştirilmesi için yenilikçi ve yüksek kaliteli ve Avrupa düzeyinde yinelenebilir olan bir eğitim modeli geliştirmeyi, test etmeyi ve doğrulamayı amaçlamaktadır. Geliştirilecek model, çocuğun gelişiminde, robotik ve yeni teknolojilerin kullanımı ile prososyal becerilerin geliştirilmesi için eğitim stratejileri yoluyla sağlam bilimsel ve teorik temeller atacaktır. Projenin diğer amaçları:

  • Erken çocukluk döneminde yenilikçi ve kaliteli eğitimin teşvik edilmesi için akademi, eğitim kurumları ve öğretmen eğitim kurumları ile yakın işbirliği ile uluslararası bir uzmanlar ve kuruluşlar ağı oluşturulması.
  • Erken çocuklukta deneysel bir eğitim modelini hayata geçirmek için gerekli becerilerin geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere yönelik yeni bir müfredat oluşturulması.
  • Ulusal ve Avrupa düzeyinde kamu kurumları ve karar vericiler için, 1-6 yaş grubunda test edilen eğitim yaklaşımları ve modelleri hakkında bir yönetmeliğin (White book) oluşturulması.

    _____________________________________________________________ Bu web sitesinde yer alan bilgi ve görüşler yazarlara aittir ve Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıtmayabilir. Ne Avrupa Birliği kurumları, organları ne de onların adına hareket eden herhangi bir kişi, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.