Bu ağın amacı, grup etkinliklerine dayanarak, herkesin kendi potansiyellerini ve yeteneklerini ifade etmenin yolunu bulabileceği, tüm çocukların büyümesine/gelişmesine saygı duyan herkesi kapsayarak, üyeleri arasında bir topluluk oluşturmak ve empatik ve duygusal proksimal öğrenme ortamı yoluyla çocukların büyümesini teşvik eden dünyaya açık olmaktır.

Bu ifadeler kapsamında (okul/kurum adı, adresi, ülke adı) PEARL Network’e katılma ve aktif olarak katılma isteğini ifade eder.

Bu ağa üye olarak katılarak aşağıdakileri taahhüt edersiniz;

 • Eğitimde empatik ve duygusal proksimal öğrenme ortamının yaratılmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek bir grup etkinliğini yıllık olarak paylaşmak.

 • Ağın faaliyetlerini üyelerin ait olduğu kurum ve diğer kurumlara paylaşmak.

 • Kurumlar söz konusu olduğunda, web sitelerinde ve sosyal medyasında bu ağın logosu ve bağlantısını da dahil etmek.

 • Toplum yanlısı değerler ve sözleşmelerine uymak ve benimsemek, https://nobodyless.org/prosocial-value-community-2/prosocial-values-charter/ adresinden ulaşabilirsiniz.

PEARL Network’ün üyesi olarak bilinmesi gerekenler;

 • Otomatik olarak Nobody Less topluluk ağının bir üyesi olmak ve bu alanda tanıtılan tüm girişimlere erişim sağlamak,

 • Dünya çapında seminerlere, çalıştaylara, eğitim kurslarına katılabilir.

 • Avrupa bağlamında ve Avrupa dışı bağlamda iyi uygulamaları paylaşabilir.

 • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili pilot araştırma ve çalışmalara katılma fırsatı bulmak.

 • Tüm üyelerin teşvik ettiği girişimlere katılma fırsatına sahip olmak.

 • Konuyla ilgilenen diğer kurumları veya kişileri ağa katılmaya davet emek.  

 • başvuru formunu

Kurum…………………. belirtilen ilgili kişiyi …………………… email …………………… tel………………….. ağ içindeki kurum için referans olarak aday gösterir.

Yer, tarih

Adı-Soyadı:

Unvan:

İmza-Mühür

Hits: 89

Leave a Reply